Bộ đui bắt bơm kem 24 chiếc

119,000

Bộ dụng cụ đầu bơm bắt kem trang trí bánh sinh nhật bao gồm

– 1 hộp đựng

– 24 đầu bơm kem trang trí.