Kim thạch rau câu 3D số 2(bộ 5 chiếc)

99,000

Bộ kim làm thạch rau câu Ngọc Huệ số 2.

Đây là bộ kim làm hoa hồng bao gồm 5 kim: kim số 81, kim số 25, kim số 26, kim số 109, kim số 87

 

Hết hàng