Khuôn thạch tròn 20 viên

28,000

Kích thước khuôn: 24,2 * 9,2 cm

Đường kính thạch bi tròn: 2,8 cm

Chất liệu khuôn: nhựa thựa phẩm