Kim thạch rau câu 3D số 10 (bộ 5 chiếc)

99,000

Bộ kim làm thạch rau câu Ngọc Huệ số 10.

Đây là bộ kim làm hoa trạng nguyên bao gồm 5 kim: kim số 91, kim số 70, kim số 86, kim số 28, kim số 115

 

Hết hàng