Khuôn trung thu 2019 (rồng, phượng, vịt, cá) 4 mặt 125,150g

85,00099,000

Khuôn làm bánh trung thu bao gồm 1 dập và 4 mặt.

Phù hợp làm các loại bánh từ 125 đén 180g phụ thuộc tùy từng loại khuôn

Xóa