Khuôn trung thu 2019 (rồng, 3 hoa) 4 mặt 150g

99,000

Khuôn bánh trung thu bao gồm 1 dập và 4 mặt.

Phù hợp với các loại bánh từ 150-170g

Hết hàng