Khuôn mochi tròn 4 viên (6.3 cm)

28,000

Kích thước khuôn: 14 x 14 x 6.3

Đường kính viên tròn : 6.3 cm