Kim thạch rau câu 3D số 8 (bộ 5 chiếc)

99,000

Bộ kim làm thạch rau câu Ngọc Huệ số 8.

Đây là bộ kim làm hoa giấy- hoa trà my bao gồm 5 kim: kim số 91, kim số 54, kim số 75, kim số 1, kim số 61

 

Hết hàng