Kim thạch rau câu 3D số 7(bộ 5 chiếc)

99,000

Bộ kim làm thạch rau câu Ngọc Huệ số 7.

Đây là bộ kim làm hoa quỳnh bao gồm 5 kim: kim số 91, kim số 72, kim số 27, kim số 33, kim số 120

 

Hết hàng