Cân Nhơn Hòa 500g

270,000

Cân Nhơn Hòa

  • Giá trị độ chia nhỏ nhất 2g
  • Phạm vi đo 20g-500g

Hết hàng