Cân Nhơn Hòa 500g

214,000

Dụng cụ làm bánh- Cân Nhơn Hòa

  • Giá trị độ chia nhỏ nhất 2g
  • Phạm vi đo 20g-500g

Hết hàng