Cân điện tử trắng kèm âu

98,000

Khối lượng cân nhỏ nhất: 1 g

Khối lượng cân tối đa: 5 kg = 5000g

Nguồn: 2 pin AAA

Khối lượng quy đổi: Gram, OZ, LB