Cân điện tử có âu

128,000

Dụng cụ làm bánh.Cân điện tử có âu

  • Giá trị độ chia: 1 g
  • Phạm vi đo: 1 g- 5 kg
  • Chức năng trừ bì
  • Âu nhựa đi kèm
  • Đơn vị đo: g/lb/oz
  • Tự động tắt