Túi bơm kem nylong 1kg

70,000

Khối lượng: 1kg túi bơm kem

Kích thước túi: 30 x 30 x 42 cm .