Rây bột inox tay cầm dài

23,00034,000

Rây bột inox

Đường kính : 10 cm, 16 cm