Muôi múc kem liền

50,000

Chiều dài : 18 cm

Kích thước hình cầu múc kem : 5,3 x 4 cm

Hết hàng