Khuôn mochi tròn 6 viên (5 cm)

35,000

Kích thước khuôn: 20 x 13 x 5

Đường kính viên tròn : 5 cm

Hết hàng