Lạp xưởng Bà Chị Loại 1 khối lượng 500g

92,000

Giá tương đương: 184,000 đ/kg

Đóng gói lẻ: từ 200-400 g.

Hết hàng