Lạp xưởng bà chị loại 1 hút chân không (đóng lẻ khoảng 230g)

44,000

Giá tương đương: 184.000 đ/kg