Lạp xưởng bà chị loại 1 đóng lẻ (khoảng 230g)

46,000

Giá tương đương: 184.000 đ/kg