Khuôn bánh tart 1 lần (lốc 250 chiếc)

55,00080,000

Số lượng cốc tart nhôm : 250 chiếc