Hộp gato 6 bánh trong suốt

3,000

Chiều dài 20 cm
Chiều rộng 14 cm
Đường kính ô tròn trong: 5 cm
Chất liệu : Mica trong
Màu sắc : Nắp trong, đáy đen
Hình thức : 6 ô tròn bên trong