Bộ spatula trong suốt 3 chiếc

50,000

Bộ spatula trong suốt 3 chiếc

Spatula lớn: 25,5 cm * 6,5 cm

Spatula trung: 25 cm * 6 cm

Spatula nhỏ: 23,5 cm * 3,5 cn

Hết hàng