Bộ đui bắt bơm kem 32 chiếc

150,000

Bộ đui bơm kem 32 chiếc bao gồm:

– 32 đui bơm kem bằng inox

– 2 chốt giữ đui nhựa bé

– 2 túi bắt bơm kem chất liệu silicon

– 2 dù xoay bắt bơm kem inox

 

 

 

Hết hàng