Túi bánh quy nhỏ (tập 10 chiếc)

6,000

Kích thước: 7 x 9,5 cm.

Số lượng: 10 chiếc.

Hết hàng