Túi bánh quy dài trong (tập 10 chiếc)

7,0009,000

Túi bánh quy trong suốt

Kích thước túi nhỏ trong mờ: 7 cm x 15 cm

Kích thước túi trung trong suốt: 8 cm x 23 cm