Khuôn bánh trung thu 2019 hoa sen 2 mặt 50,63g

78,000

Khuôn bánh bao gồm 2 mặt sen cho bánh khối  lượng từ 50 đến 63g