Hộp gato tròn 21 cm

7,000

Đường kính ngoài 21, 5 cm
Đường kính trong: 18 cm
Chiều cao: 8,5 cm
Chất liệu : Mica trong
Màu sắc : Nắp trong, đáy trắng