Hộp bánh trung thu 6 chiếc chào mào

39,000

Bộ hộp trung thu bao gồm: 1 hộp lớn + 6 hộp con + 1 túi
Kích thước hộp lớn: 34 x 24 x 6 cm
Kích thược hộp nhỏ: 10 x 10 x 5 cm
Kích thước túi: 35,5 x 26 x 6,5 cm