Hộp bánh trung thu 4 chiếc hoa sen

25,000

Hộp trung thu 4 bánh hoa sen bao gồm: 1 hộp dài + 1 túi và 1 hộp con

Kích thước hộp lớn: 42,5 x 12,5 x 5,5 cm
Kích thước hộp nhỏ: 10 x 10 x 5 cm
Kích thước túi: 45 x 14,5 cm