Đui bắt kem bánh 795s

18,000

Chất liệu: inox.

Chiều cao: 4,5 cm.

Chiều ngang: 3,7 cm.