Dao bào sợi viền xanh

33,000

Dao bào sợi

Kích thước : 24 x 11 x 2 cm