Cân Nhơn Hòa 1kg

188,000

Cân Nhơn Hòa

  • Giá trị độ chia nhỏ nhất 5g
  • Phạm vi đo 5g-1kg

Hết hàng