Bộ cutter nhựa

29,000

Chất liệu: nhựa

Các mẫu cắt:

  • Mẫu sao ( 5 chiếc)
  • Mẫu hoa (6 chiếc)
  • Mẫu người (5 chiếc)
  • Mẫu tròn (6 chiếc)
  • Mẫu vuông (5 chiếc)
  • Mẫu thông (5 chiếc)
  • Mẫu tim (5 chiếc)