Phới lồng xoay nhựa mầu

33,000

Kích thước: 29 x 7,5 cm

Chất liệu: Nhựa cứng

Phới lồng xoay nhựa mầu là 1 sản phẩm cải tiến của phới lồng, sau khi sử dụng cả nhà có thể gấp gọn và treo 1 cách dễ dàngPhới lồng xoay nhựa mầu Phới lồng xoay nhựa mầu Phới lồng xoay nhựa mầu Phới lồng xoay nhựa mầu Phới lồng xoay nhựa mầu