Phới lồng xoay nhựa mầu

33,000

Kích thước: 29 x 7,5 cm

Chất liệu: Nhựa cứng