Khuôn trung thu 2019 (hồng, phượng, hạc, mẫu đơn) 4 mặt 150g

99,000

Khuôn bánh trung thu bao gồm 1 dập và 4 mặt

Phù hợp làm các loại bánh từ 125g đến 150g

Hết hàng