Khuôn socola nhựa cứng hình tim

70,000

Khuôn socola nhựa cứng trong suốt 21 viên

Kích thước: 13 x 27 cm