Khuôn chữ nhật chống dính 24×18

80,000

Khuôn chữ nhật chống dính

Đường kính ngoài 24×18