Khuôn bánh trung thu cây tre hoa mẫu đơn 50 g (4 mặt)

60,000 25,000

Bao gồm: 1 dập và 4 mặt

Chất liệu: Nhựa

Khối lượng bánh: 50-60 g

Kích thước: 4,7 * 5 cm