Khuôn bánh trung thu cây dừa thỏ ngọc 50g,100 g (5 mặt)

Bao gồm: 1 dập và 5 mặt

Chất liệu: Nhựa

Kích thước: 6,5 * 5 cm