Khuôn bánh trung thu 2018 hạc hoa 150g 5 mặt

100,000

Số lượng mặt: 5 mặt

Khối lượng bánh: 150- 195 gram

Hết hàng