Hộp trung thu 2 bánh hoa hồng

7,000

Kích thước: 20 x 14,5 cm.

Hộp trung thu hoa hồng có thể đựng được 6 bánh 50 g hoặc 2 bánh 200g.