Cupcake nhôm 7 cm

7,000

Khuôn làm bánh– Cupcake nhôm 7 cm:

  • Đường kính miệng cốc: 7 cm
  • Chiều cao: 4 cm