Cupcake nhôm 6,5 cm

6,500

Khuôn làm bánh– Cupcake nhôm 6,5 cm:

  • Đường kính miệng cốc: 6,5 cm
  • Chiều cao: 4 cm