Cuộn ruy băng rộng 2 cm

20,000

Cuộn ruy băng rộng 2cm, dài khoảng 22m