Chổi quét bơ 50mm

22,000

Dụng cụ làm bánh -Chổi lông thỏ:

  • Bề rộng mặt chổi: 50 mm
  • Chiều dài chổi: 16cm