Cân điện tử I Love Cooking Frandis

170,000

Khối lượng tối đa : 5kg

Khối lượng cân nhỏ nhất : 1g

Mầu sắc: đen trắng

Mặt kính cường lực cảm ứng : 21×15,2×1,65 cm