Cân điện tử hình tim kèm bát

170,000

Kích thước cân: 30 * 160 * 150cm

Khối lượng tối đa: 5kg

Độ chia tối thiểu : 1g

Chế độ trừ bì

Hết hàng