Bộ kim thạch 3D Ngọc Huệ 10 chiếc mẫu 4 (kèm bơm)

98,000

Bao gồm: 10 kim và 1 bơm