Bộ đui 6 (kèm chốt và túi)

64,000

Bộ dụng cụ trang trí bánh kem gồm:

  • 6 chiếc đầu bắt kem. Inox
  • 1 túi vải
  • 1 chốt giữ đui