Bộ bút trang trí 3 chiếc

40,000

Bộ bút trang trí gồm 3 chiếc

Đầu bút hồng đường kính: 1 mm

Đầu bút vàng đường kính: 1,5 mm

Đầu bút xanh đường kinh: 2 mm