Bình phun kem

900,000

Bình phun kem

  • Lượng kem: 1 L
  • Chiều cao: 30 cm
  • Bộ sản phẩm kèm theo: 3 đui+ 1 chổi vệ sinh

Nguyên liệu làm bánh, đồ làm bánh phong phú luôn sẵn sàng phục vụ cả nhà